Tervezői (összes szakterület), szakértői beszámoló vizsga - 2021.05.04. Elnöki intézkedés alapján

Lezárt

Időpont: 2021-05-04

Helyszín: nincs megadva

Óraszám: 3 óra

Résztvevők maximális száma: 200 fő

Elnöki intézkedés a beszámoló vizsgákról (2021.04.01 – 2021.05.23.)

A Magyar Építész Kamara Elnökének az Alapszabály 3.4.3. j) pontja szerinti intézkedése a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében előírt beszámoló eljárási rendjéről

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) előírásait, a Magyar Építész Kamara (továbbiakban MÉK) Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testületének (a továbbiakban SZT) ügyrendjét és a 39/2020 (11.20.) sz. MÉK elnökségi határozatot a 478/2020 (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, jelen rendkívüli intézkedésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az intézkedés időbeli hatálya: 2021. április 1. - 2021. május 23.

Az intézkedés személyi hatálya:

  • beszámolóra kötelezett tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, akiknek az 1 éves határidejük lejárt;
  • beszámolóra kötelezett tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, akiknek 2021. december 31-ig jár le az 1 éves határidejük;
  • beszámolót ismétlők.

A beszámoló célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, azt saját szavaival kifejezni, adott esetben rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretekkel. Az intézkedés személyi hatálya alá tartozók lehetőséget kapnak, hogy az intézkedés időbeli hatálya alatt, meghirdetett „vizsganapon”, önképzéssel, és otthon személyesen elkészített beszámoló dolgozattal teljesítsék előírt kötelezettségüket!

A Magyar Építész Kamara a beszámolóra való felkészülést az általános és szakterületi ismeretkörökre vonatkozó szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. A beszámolóra való felkészülés autodidakta módon történik, a cél, hogy a beszámolóra kötelezettek a jegyzeteket áttanulmányozzák, és megértésükről kézzel írva, saját szavaikkal számot adjanak! Másolás, „gépi” írás és csoportmunka TILOS!

Az általános részből maximum 15+1, a szakterületi részből maximum 10+1 kérdés megválaszolása kerül előírásra. A jegyzet kérdései összevonásra kerülhetnek.

A „+” kérdések nem a jegyzetben szereplő kérdések, azokat a szakmai gyakorlat alapján kell megválaszolni.

Rendkívüli eljárás rend

1. A jelentkezés a meghirdetett időpontra, a vizsgadíj befizetése a szokásos módon történik.

2. A beszámolót a MÉK szervezi és bonyolítja le.

3. A beszámolóra elektronikusan a Magyar Építész Kamaránál, kizárólag a jva.mek.hu oldalon keresztül, az elektronikusan kitöltendő jelentkezési lappal és az előírt mellékletek csatolásával lehet. A jelentkezőt a beszámoló szervezője nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését. Az érvényes jelentkezés egyik feltétele a vizsgadíj befizetése. Csak az emailen visszaigazolt jelentkezés érvényes!

4. Beszámolóra kizárólag az intézkedés személyi hatálya alá tartozók jelentkezhetnek, amelyet a MÉK ellenőriz a területi kamarák adatszolgáltatása alapján. Az intézkedés személyi hatálya alá nem tartozó jelentkezők jelentkezése „időpontra vár” státuszba kerülnek és ők csak egy későbbi időpontban tehetnek beszámolót.

5. A beszámoló díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17.000 forint, a szakterületi rész díja 17.000 forint. Felmentés kizárólag az általános rész alól adható, ez esetben a jelentkezéskor 17.000 forint fizetendő.

6. A beszámoló díját a beszámolóra történő jelentkezéskor kell befizetni a Magyar Építész Kamara elkülönítetten vezetett számlájára:
K&H Bank 10405004-49535656-53501029. 

7. A beszámoló napján a jelentkező e-mailben megkapja a kérdéssort, amelyre adott válaszait saját szavaival, a lényeget megfogalmazva, kézzel írott módon, az egyes lapokat aláírva elkészíti beszámoló dolgozatát. A jegyzet szövege nem másolható. Minden papírlapot dátummal és a jelentkező aláírásával kell ellátni.

8. A kézzel megírt beszámoló dolgozatokat eredetiben, tértivevénnyel, postai úton (Magyar Építész Kamara, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) kell feladni a kiküldött kérdések e-mailben történő kézbesítését követő 48 órán belül. A borítékra kérjük ráírni: „Beszámoló dolgozat”.

9. A dolgozatokat a Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület elnökei és tagjai nézik át a beszámoló napját követő 20 napon belül. Az eredményről e-mail értesítést kap a jelentkező, a vizsgabizonyítvány postai úton kerül megküldésre a jelentkezéskor megadott levelezési címre.

10. A beszámoló eredményes, ha a vizsgára kötelezett minden kérdésre válaszol és a válaszok tükrözik a jegyzetben szereplő ismeretanyagot, lényegre törő önálló megfogalmazással, és a „+” kérdésekre adott vélemény kellő gyakorlati ismeretről, szakmai jártasságról és kreativitásról tesz tanúbizonyságot!

Eredménytelen a jelen rendkívüli intézkedés előírásainak nem megfelelő, vagy hiányos dolgozat! A szövegmásolás, csoportmunka gyanúja esetén a beszámoló szintén eredménytelen minősítést kap.

dr. Hajnóczi Péter elnök

Fentiekkel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

  1. Azok, akiknek a vizsgahatárideje MÁR lejárt, azok elsősorban az 2021. április 20-ai tervezői, szakértői, illetve az április 22-i felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri vizsganapokon tudnak „részt venni”. A MÉK Titkársága automatikusan áttette a már meglévő jelentkezéseket erre a két időpontra.
  2. Azok számára, akiknek a vizsgahatárideje 2021. december 31-ig jár le, májusi időpontokat hirdetünk meg, illetve azoknak akiknek már lejárt a jogosultsága, de az áprilisi vizsgaidőpont nem felelt meg, ők is vizsgázhatnak májusban.
  3. Az energetikai tanúsítókra fenti eljárásrend nem vonatkozik.
  4. A szükség szerint frissített tananyagok cseréje április 9-ig megtörténik honlapunkon: http://mek.hu/?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolokA képzés lezárásra került a jelentkezési határidő lejárta előtt, erre a képzésre már nem lehet jelentkezni.  Figyelem

Lezárt Vissza a kezdőlapra

Önnek még nincs jelentkezése erre az alkalomra!

Létrehozás dátuma: 2021-03-30 10:04:58 | Utolsó módosítás: 2021-06-08 13:57:17